Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Burgemeester grijpt in als Theo Maassen morgen optreedt in vol theater

Trending story found on www.ad.nl
Burgemeester grijpt in als Theo Maassen morgen optreedt in vol theater
De gemeente Haarlem grijpt in als cabaretier Theo Maassen morgen en overmorgen voor een volle zaal optreedt in Theater de Liefde en daarmee de coronaregels schendt, zoals de organisatie van plan is. Burgemeester Jos Wienen heeft gisteren met het theater gesproken en denkt op het laatste moment mee over een alternatief dat wél zou mogen.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments