Nederlandse Media Powered by Trendolizer

GeenStijl: Kaag tóch op bezem naar New York. Niet bij APB

Trending story found on www.geenstijl.nl
GeenStijl: Kaag tóch op bezem naar New York. Niet bij APB
New York... Kaag... Zou wel een mooie zijn voor een cartoon
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments