Nederlandse Media Powered by Trendolizer

GeenStijl: Neveneffect! GGD ziet "opvallende stijging" in vax-afspraken na QR-aankondiging

Trending story found on www.geenstijl.nl
GeenStijl: Neveneffect! GGD ziet "opvallende stijging" in vax-afspraken na QR-aankondiging
Formeel niet de bedoeling maar onbedoeld toch een goedbedoelde bijvangst!
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments