Nederlandse Media Powered by Trendolizer

GeenStijl: Suiker- en vettaks en minimumprijzen voor alcohol: al het leuke in het leven moet duurder

Trending story found on www.geenstijl.nl
GeenStijl: Suiker- en vettaks en minimumprijzen voor alcohol: al het leuke in het leven moet duurder
U moet en zal gezonder worden!
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments