Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Minister over motie tegen leenstelsel: ‘Dit was een hele mooie nacht voor studenten’

Trending story found on www.ad.nl
Minister over motie tegen leenstelsel: ‘Dit was een hele mooie nacht voor studenten’
Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) is verheugd over de motie die de Tweede Kamer afgelopen nacht heeft aangenomen over afschaffing van het leenstelsel voor studenten. ,,Ik hoop dat er snel een nieuw kabinet is dat daar een besluit over neemt.’’
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments