Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Overheid dwingt Achterhoekse en Liemerse boeren onrijpe mais te oogsten

Trending story found on www.gelderlander.nl
Overheid dwingt Achterhoekse en Liemerse boeren onrijpe mais te oogsten
ELDRIK/ WINTERSWIJK - Veel boeren in de regio zijn niet blij nu ze haast moeten maken met het oogsten van mais. Veel planten zijn nog niet rijp genoeg, terwijl de verplichte oogstdatum van 1 oktober nadert.
[Source: www.gelderlander.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments