Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Schiphol zet varkens in om vogels weg te houden bij vliegtuigen

Trending story found on www.nu.nl
Schiphol zet varkens in om vogels weg te houden bij vliegtuigen
Schiphol heeft een nieuwe, opvallende manier gevonden om vliegtuigen te beschermen tegen aanvaringen met vogels. Het gaat om een proef met twintig varkens die rond de luchthaven oogstresten moeten opeten, voordat vogels daar de kans toe krijgen.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments