Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Studenten: Tweede Kamer deelt genadeklap uit aan leenstelsel

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Studenten: Tweede Kamer deelt genadeklap uit aan leenstelsel
Tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen in Den Haag werden moties aangenomen over de afschaffing van het leenstelsel en herinvoering van de basisbeurs. Dat is door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) met gejuich ontvangen. "Het is fantastisch nieuws", zegt voorzitter Lisanne de Roos.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments