Nederlandse Media Powered by Trendolizer

GeenStijl: Onderzoek. 35% restaurants en cafés controleert niet op QR-code

Trending story found on www.geenstijl.nl
GeenStijl: Onderzoek. 35% restaurants en cafés controleert niet op QR-code
Wat is dit voor een abjecte burgerlijke ongehoorzaamheid
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments