Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Help! Ik kan geen personeel vinden: ‘Werkgever moet niet naar schaap met zeven poten zoeken’

Trending story found on www.ad.nl
Help! Ik kan geen personeel vinden: ‘Werkgever moet niet naar schaap met zeven poten zoeken’
De banen liggen voor het oprapen, maar er zijn te weinig mensen voor. Radeloze werkgevers grijpen soms naar brutale manieren om mensen te lokken. ‘Aannemers lopen zo mijn bouwput in om mijn mensen werk aan te bieden’.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments