Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kijkers Dansmarathon bezorgd over vermoeide dansers: ‘Neigt naar psychotische trekken’

Trending story found on www.ad.nl
Kijkers Dansmarathon bezorgd over vermoeide dansers: ‘Neigt naar psychotische trekken’
De vijftig uur durende danswedstrijd 'De Dansmarathon’ op SBS 6, krijgt online behoorlijk wat kritiek te verduren. Kijkers uiten via social media hun zorgen over de deelnemers, die zichtbaar oververmoeid staan te dansen.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments