Nederlandse Media Powered by Trendolizer

KPMG kritisch over aanpak coronacrisis door kabinet

Trending story found on www.parool.nl
KPMG kritisch over aanpak coronacrisis door kabinet
Adviesbureau KPMG is zeer kritisch over de aanpak van de coronacrisis door het kabinet in het afgelopen anderhalf jaar. Volgens een onderzoeksrappo...
[Source: www.parool.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments