Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Lonen stijgen aanzienlijk in nieuwe cao-afspraken

Trending story found on www.ad.nl
Lonen stijgen aanzienlijk in nieuwe cao-afspraken
Werkgeversorganisatie AWVN meldt dat de in september gemaakte cao-afspraken hebben geresulteerd in een loonsverhoging van gemiddeld 2,4 procent. Dat is de hoogste groei sinds het begin van de coronapandemie.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments