Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Nederlandse corona-aanpak leidde mogelijk tot extra sterfte en gezondheidsschade'

Trending story found on nos.nl
'Nederlandse corona-aanpak leidde mogelijk tot extra sterfte en gezondheidsschade'
Met de eerste lessen uit het verloop van de pandemie, moet Nederland een volgende keer beter voorbereid zij, aldus KPMG.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments