Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Organon vervangt omstreden logo op muurschildering

Trending story found on www.bd.nl
Organon vervangt omstreden logo op muurschildering
OSS - Het Organon-logo - waarbij de plaatsing op de muurschildering veel kritiek kreeg - wordt vervangen. Half november wordt het huidige logo - groot wit - weer van de fraai beschilderde wand gehaald. En dat wordt in ieder geval voor het einde van het jaar vervangen. De letters van de bedrijfsnaam komen terug, maar zonder achterplaat.
[Source: www.bd.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments