Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Spaanse vissers vangen enorme maanvis van 2.000 kilo

Trending story found on www.nu.nl
Spaanse vissers vangen enorme maanvis van 2.000 kilo
Spaanse vissers hebben een enorme maanvis gevangen. Onderzoekers schatten op basis van onder meer zijn omvang dat het dier rond de 2.000 kilo weegt.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments