Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Suriname overweegt verplichte prik bij lage vaccinatiegraad

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Suriname overweegt verplichte prik bij lage vaccinatiegraad
Suriname overweegt vaccinatie tegen corona verplicht te stellen als de vaccinatiegraad laag blijft. Verder in dit liveblog: een adviesraad van de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA vindt het verstandig om 65-plussers en andere risicogroepen in de VS een boosterprik van Moderna te geven.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments