Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Hallmark stopt samenwerking met Meilandjes en wordt nu zelf geboycot

Trending story found on www.metronieuws.nl
Hallmark stopt samenwerking met Meilandjes en wordt nu zelf geboycot
De beslissing van Hallmark leidt tot de nodige ophef. „Zo, dat worden voor mij géén kaarten meer.”
[Source: www.metronieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments