Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kabinet broedt op ‘avondlockdown’: veel dicht om 17.00 uur, scholen buiten schot

Trending story found on www.bd.nl
Kabinet broedt op ‘avondlockdown’: veel dicht om 17.00 uur, scholen buiten schot
Het kabinet broedt op een lockdown in de avonduren door niet-essentiële gelegenheden als winkels, kappers, theaters en cafés te sluiten tussen vijf uur ‘s avonds en vijf uur ‘s ochtends. Scholen zouden dan open kunnen blijven. Maar ministers aarzelen of het genoeg is. Morgen valt het besluit.
[Source: www.bd.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments