Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Krabben en kreeften lijden pijn, dierenclubs willen einde aan levend koken

Trending story found on nos.nl
Krabben en kreeften lijden pijn, dierenclubs willen einde aan levend koken
In Nederland worden ongewervelde dieren zoals kreeften en krabben niet beschermd door wetgeving als ze worden gedood om te eten.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments