Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Siemens voorspelt: 'Nederland eerste land waar autobezit verdwijnt’

Trending story found on www.ad.nl
Siemens voorspelt: 'Nederland eerste land waar autobezit verdwijnt’
De deelauto slaat nog nauwelijks aan, maar toch zal Nederland één van de eerste landen in de wereld zijn waar het autobezit verdwijnt. Dat verwacht althans Siemens dat momenteel voor NS, RET en HTM een revolutionaire reis-app ontwikkelt.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments