Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Weer een nieuwe variant: het kabinet koerst op een avondlockdown

Trending story found on www.nrc.nl
Weer een nieuwe variant: het kabinet koerst op een avondlockdown
Coronabestrijding: Het kabinet hoopt dat een sluiting vanaf 17.00 uur genoeg is om de besmettingscijfers te drukken en scholen te ontzien.
[Source: www.nrc.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments