Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Boer Eddy snapt er niks van: hij mag zijn gloednieuwe windmolens niet aanzetten

Trending story found on www.ad.nl
Boer Eddy snapt er niks van: hij mag zijn gloednieuwe windmolens niet aanzetten
Een kippenboer uit Hengelo mag zijn twee nagelnieuwe windmolens niet gebruiken. Het is de vraag of ze ooit nog mogen draaien.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments