Nederlandse Media Powered by Trendolizer

CDA bepleit verbod mobieltje in klas basis- en middelbare school

Trending story found on www.parool.nl
CDA bepleit verbod mobieltje in klas basis- en middelbare school
Mobiele telefoons moeten worden verboden in klaslokalen van basis- en middelbare scholen, vindt het CDA. Veel scholen hebben al regels om het gebru...
[Source: www.parool.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments