Nederlandse Media Powered by Trendolizer

De circulaire auto is dichterbij dan je denkt

Trending story found on fd.nl
De circulaire auto is dichterbij dan je denkt
Het klinkt misschien als een utopie: een auto die volledig uit hergebruikte onderdelen bestaat en waarvan je aan het einde van zijn leven weer een volledig nieuwe auto kunt bouwen. Maar de circulaire auto is dichterbij dan gedacht.
[Source: fd.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments