Nederlandse Media Powered by Trendolizer

GeenStijl: Tropenmuseum racistisch over racisme

Trending story found on www.geenstijl.nl
GeenStijl: Tropenmuseum racistisch over racisme
Stoppen de ’trope’ in ‘Tropen‘
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments