Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kaag belooft dat contant geld blijft naast digitale euro, ‘maar er is nog geeneens een voorstel’

Trending story found on www.ad.nl
Kaag belooft dat contant geld blijft naast digitale euro, ‘maar er is nog geeneens een voorstel’
Minister van Financiën Sigrid Kaag garandeert dat iedereen in de toekomst met contant geld kan blijven betalen. In de Tweede Kamer en bij protestgroepen leeft de angst dat cash verdwijnt nu er in Europa wordt gedacht over invoering van een digitale euro.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments