Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Minister spreekt van crisis in jeugdbescherming, maar neemt zorgen niet weg

Trending story found on www.nu.nl
Minister spreekt van crisis in jeugdbescherming, maar neemt zorgen niet weg
Volgens minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) moet het fundamenteel anders in de jeugdbescherming. Hij erkende donderdag in debat met een bezorgde Tweede Kamer dat het crisis is in de sector, maar benadrukte ook dat hij afhankelijk is van gemeenten en gecertificeerde instellingen. Veel Kamerleden zijn gefrustreerd omdat ze vinden dat het kabinet de regie moet pakken.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments