Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Twee zaken in Amsterdam, een in Haarlem, de opmars van patisserie WALDO: ’Ik ben een impulsieve stuiterbal’

Trending story found on www.haarlemsdagblad.nl
Twee zaken in Amsterdam, een in Haarlem, de opmars van patisserie WALDO: ’Ik ben een impulsieve stuiterbal’
Patisserie WALDO is bezig aan een opmars. In amper vier jaar tijd opende patissier Waldo Weijsenfeld drie winkels, waarvan twee in Amsterdam en een in de Haarlemse Lange Veerstraat.
[Source: www.haarlemsdagblad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments